HOME

WIE ZIJN WIJ?

WAT DOEN WIJ?

DOWNLOADS

PARTNERS

CONTACT
wat doen wij
Algemene contactgegevens

OVERLEGORGAAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ERMELO
Secretariaat: Tsjibbe Wiersma

tel.: 06-41909510

E-mail: secr.ooe@outlook.com
Bank : NL80SNSB091.57.90.947

website: http://www.ontwikkelingssamenwerkingermelo.nl

DOWNLOADS
Bij het onderdeel downloads vind u het formulier dat ingevuld moet worden voor het aanvragen van subsidie.